Blog

Morbi in nisi dolor, non posuere enim. Nulla facilisi. Donec ac ullamcorper augue. Nullam eu leo quis est congue malesuada ultrices nec neque. Cras hendrerit, elit fermentum aliquet viverra, neque elit consectetur ante, et consequat tellus metus nec dui. Vestibulum et dolor ac nisl consequat bibendum at nec leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut viverra mattis nunc, vitae rhoncus augue porttitor ac. Suspendisse sollicitudin quam sagittis felis vehicula sed posuere massa tincidunt.

Tüp Bebek İrtibat Bürosu Genelgesi 2004 / 68

arihi:10.05.2004 Sayısı:2004/68-5040-9216-1941

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü

ANKARA

Sayı : B100AÇS0110000/5040-9216-1941
Konu :Tüp Bebek İrtibat Bürosu Hk. Genelge

……………… VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004 / 68

Bazı özel Üremeye Yardımcı Tedavi (tüp bebek) Merkezlerinin, halen faaliyetlerini sürdürdükleri illerin dışında, kendi kuruluşlarına bağlı olmak üzere tüp bebek irtibat büroları açtıkları veya açma hazırlıkları yaptıkları tespit edilmektedir.

Bilindiği üzere, ÜYTE Merkezleri Yönetmeliğinin 4. Maddesine göre Özel ÜYTE Merkezleri, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait tedavi müesseseleridir. Yine 19.2.1960 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8. Maddesinin 1. fıkrasında da, “tabiplik ve diş tabipliği meslekleri ve tedavi müesseselerine ticari bir veçhe verilemez hükmü; 2. fıkrasında da “tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup her ne surette olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamaz” hükmü mevcuttur.

Ayrıca, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’ nun 64. Maddesinde de, “ücret ve herhangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere 3 aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, tedavi müesseselerine ticari bir veçhe verilemeyeceği gibi, bu müesseselerin reklamı da yapılamaz. Ayrıca tabiplere ve dolayısıyla tababet icra eden müesseselere, bir menfaat karşılığında aracılık yapmak kanunen yasaklanmış bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ilinizde ÜYTE (Tüp bebek) İrtibat Bürosu adı altında herhangi bir kuruluşun faaliyetine izin verilmemesi ve herhangi bir tereddüt halinde keyfiyetin Bakanlığa bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

Tüp Bebek Denemelerinde Başarı Oranı

Birçok çift çocuk hayali kurarak yeni bir yaşam için ortak adım atmaktadır. Özellikle çiftlerin çocuk sahibi olma isteği evlilik kurumunu anlamlı kılan noktalardan birisidir. Çocuk sahibi olabilmek için sunulan alternatif yöntemlerden birisi olan tüp bebek tedavileri ise çiftlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Çiftler çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyorsa destek alabilir ve kısa süre içerisinde bebek sahibi olarak hayallerine kavuşabilir. Özellikle tüp bebek tedavisinde genç yaştaki çiftlerin olumlu sonuç aldığını görmek mümkündür. Ancak 40 yaş üzeri çiftler tüp bebek tedavisinde olumsuz sonuçlar alabilir. Tedavi denemeleri sürekli olarak devam edebilir. Tüp bebek tedavilerinde yaş önemli bir unsurdur. Bu nedenle destek alacak kişilerin yaş unsuruna dikkat etmesi gerekir.

TÜP BEBEK DENEME SONUÇLARI

Tüp bebek tedavisinde yapılan denemeler birden fazla olabilir. Bu deneme sonucuna bağlı olarak sürdürülen bir eylemdir. Genel olarak genç yaştaki çiftlerin maksimum 2 veya 3 deneme ile çocuk sahibi olduğu görülmüştür. 40 yaş üzeri çiftlerde ise çocuk sahibi olma oranı düşük olduğu için olumsuz sonuç alındığı ve bu sonucun sürekli olarak tekrar ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle 40 yaş üzerinde azosperm ve menopoz gibi kritik konular gündeme geldiği için tüp bebek tedavisinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir. Ancak 40 yaş üzerinde tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olan çiftlerde bulunmaktadır. İlgili durumlar çiftlerin kesin olarak çocuk sahibi olmayacağı anlamına gelmez.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANI

Tüp bebek tedavileri başarı oranı en yüksek olan tedavi çeşitlerinden birisidir. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu yöntem birçok çiftin çocuk sahibi olmasını sağlamış ve kısa sürede sonuç vermiştir. Siz de tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız uzman doktorlardan destek alarak problemi ortadan kaldırabilirsiniz. Tüp bebek tedavisi için uygun şartlar oluşturulduktan sonra gerekli uygulamalar yapılır. Ülkemizdeki başarı oranı ise %70-%80 seviyelerindedir. Başarı oranı yüksek olan tedavi seçeneğinin ilk denemede veya birkaç deneme sonrasında olumlu sonuç verdiğini görmekte mümkündür. Tüp bebek tedavilerinde yapılan denemelerin miktarı değil çiftlerin bu konudaki kararlılığı başarı oranını etkileyen unsurlardan birisidir.

Tüp Bebek Aşamaları

Tüp Bebek Aşamaları 

Tanı ve Teşhis aşaması,
Hormonların baskılanması,
Yumurtalıkların uyarılma aşaması (yumurta üretilmesi için ilaçlar kullanılır), (ovulasyon indüksyonu),
Yumurta hücresinin gelişimini izleme aşaması (ultrasonografi, gerekirse hormon testi),
Yumurta hücresini toplama aşaması,
Yumurta hücresinin döllenme aşaması,
Döllenmiş yumurta hücresinin (embriyo) rahime yerleştirilme aşaması,
Gebelik testi ve izleme aşaması.

Tüp Bebek Aşamaları 1
Tüp Bebek tedavisinin 1. aşaması sizin için en uygun Tüp Bebek tedavi ve yönteminin bulunacağı Tanı ve Teşhis aşamasıdır.
Bu aşamada hekiminiz ile görüşerek sizin için en uygun tanı ve tedavi yöntemini seçmelisiniz.

Tüp Bebek Aşamaları 2

Kadının yumurtalıklarında bir aylık normal süreçte sadece, bir yumurta olgunlaşarak yumurtlamaya hazır hale gelir. Amaç ise birden fazla (en az 3) olgun yumurta hücresi oluşturarak döllenme şansını arttırmaktır. Bu nedenle normal süreç hormonlar ile baskılanarak engellenir.

Bu amaçla kullanılan ilaçlara adetin 21. günü başlanır; yaklaşık 10-20 gün tek başına kullanılır, daha sonra hiç kesmeden, yumurta toplanmasından 36 saat önce verilecek olan ilacı alana kadar da, yumurta üretmek için kullanılacak diğer ilaçlarla birlikte devam edilir.
İlaçların her gün ayrı saatte alınması gerekmektedir. Gonadotropin iğnelerine başlayınca bu ilaçların dozu değişir ya da kesilir.
Hormonları baskılamak için kullanılan ilaçlar (Gonadotropin Releasing Hormon Analogları)
İlacın bazı yan etkileri olabilmektedir; sıcak basması, cinsel istekte azalma, nadiren deride kızarıklık, kaşıntı

Tüp Bebek Aşamaları 3

Yumurtalıkları Uyarma Aşamasında kullanılan ilaçlar 7-20 gün süre ile kullanılır.
İlaç kullanılırken ultrasonografi ile yumurta hücresinin gelişimi izlenilir ( gerekirse kan testleri ( E2-LH ).
Yumurta hücresinin gelişimi tamamlandığında; yumurtlamayı uyarmak için hormon enjeksiyon yapılır.

Yumurtalıkları Uyarmak İçin Kullanılan İlaçlar;Gıonadotropinler, FSH ve LH içerirler.
İlaçlar; birçok yumurtanın gelişimini sağlamak için günde bir veya iki defa enjeksiyonla verilirler.
İlaç Dozu; hastanın yaşı, kilosu ve yumurta hücresinin gelişimine bağlı olar kullanılır.

İlacın bazı yan etkileri; allerjik hassasiyet, ağrı, enjeksiyon alanında ödem yada kızarıklık.

Tüp Bebek Aşamaları 4

Bu aşamada amaç yumurtlama zamanını kontrol etmek ve böylece yumurtaları kendiliğinden atılmadan önce toplamaktır.

Yumurta Hücresi Gelişimi Ultrasonografi ile (gerekirse kan testleri (E2-LH)) izlenir. Beş günlük yumurtalıkları uyarma tedavisinden sonra tüp bebek merkezinde transvajinal ultrasonografi yapılacaktır.
Tedavinin altıncı gününden itibaren, kan estradiol seviyesini tespit etmek amacıyla günlük kan örneğiniz alınacaktır. Estradiol seviyesine göre tedavi planlanacaktır.

Folikül gelişimi tamamlandığında yumurtlamayı uyarmak için hCG enjeksiyonu yapılır. Bu ilaçlar doğal bir hormon olan hCG içerir ve kadında yumurtlamaya neden olur.

Yumurta üretmek için kullanılan ilacın en son dozundan genellikle 24 saat sonra, yumurta sayısına yada gereğinde bakılan hormon düzeyine göre uygulanır.
hCG verildikten sonra yumurtalıkların büyümesine bağlı olarak birçok hasta karnında rahatsızlık hisseder ve yumurtladıklarını düşünürler. Yumurta toplama işleminden önce yumurtlama ihtimali oldukça düşüktür.

Tüp Bebek Aşamaları 5

Yumurta Hücresini Toplama Aşamasında; yumurtaların toplanması için kullanılan birkaç yöntem vardır. Ultrason aracılığıyla doğrudan iğne aspirasyonu kullanılabilmektedir. Bu işlem sırasında vajen lokal olarak uyuşturulur ve hanımlar ağrı duymazlar.

Vajinal Ultrasononografi ile yumurta toplanması işlemi; küçük bir cerrahi yöntemdir. İşleme başlamadan önce kadına sakinleştirici bir ilaç uygulanır. İşlem lokal anestezi altında yapılır. Vajinal ultrasonografi probu hazneye yerleştirilir. Ultraronografik görüntü yardımıyla yumurtalıklara ulaşılarak olgunlaşmış yumurtalar toplanır. Yumurtaların toplanması ortalama 20-30 dakika sürer. Yumurtalar toplandıktan sonra lekelenme tarzında az miktarda kanama, kasık ağrısı olabilir.

Tüp Bebek Aşamaları 6

Bu aşamada; yumurta hücreleri toplandıktan sonra laboratuarda inkübatör denilen sabit ısı sağlayan bir kültür ortamına koyulur. Bu arada eşin spermi özel bir yıkama tekniği ile hazırlanarak sağlıklı spermler ayrılır. IVF yönteminde yumurta Hücreleri topladıktan 4-6 saat sonra eşten alınan spermler yumurta hücresinin yanına bırakılır. Mikroenjeksiyon yönteminde; yumurta hücresinin içine sağlıklı bir sperm enjekte edilir.

Tüp Bebek Aşamaları 7

Yumurta hücreleri alındıktan 24 saat sonra döllenmenin olup olmadığı, 48-72 saat sonra sağlıklı embriyo gelişimi olup olmadığı öğrenilir. Rahime yerleşecek embriyo sayısı kadının yaşına ve döllenmiş olan embriyo sayısına göre değişmektedir.
Embriyo transfer işlemi yumurta toplama işleminden çok daha kolay gerçekleştirilen ve daha az sıkıntı yaratan aşılama benzeyen bir işlemdir. Vajinaya bir spekulum yerleştirilir. Bazen abdominal ultrasonografi ile değerlendirme yapılır. Daha sonra servikal kanala bir katater yerleştirilir ve uterus içine doğru itilir. Katater uterus içine yerleştirildiğinde kramp tarzında çok az ağrı hissedebilirsiniz. Daha sonra embriyolar rahim içine bırakılır. Takiben embriyolog bütün embriyoların transfer edildiğinden emin olmak amacıyla kateteri mikroskop altında inceler.

Tüp Bebek Aşamaları 8

Kanda gebelik testi ( b-hCG – beta-human chorionic gonodotropin ) embriyo transferinden 12 gün sonra yapılacaktır.
Kanda Gebelik testi sonuçları ya pozitiftir yada negatiftir. Fakat bazen test sonucu şüpheli pozitif gelebilir. Bu durumda hCG takiplerinin yapılması son derece önemlidir.
Gebelik Testi (+) ise: Ultrasonografi ile gebeliğin rahim içinde ve normal seyrinde olup olmadığı kontrol edilir. Dış gebelik kontrolü, gebelik sayısı gibi durumlar kontrol edilir.
Gebelik testinden önce çok az vajinal lekelenme ya da kanama görülebilmektedir.

Tüp Bebek

tüp bebekTüp Bebek Nedir ? Neyi ifade eder?  Tüp Bebek Uygulaması Nedir?
Tüp bebek uygulaması kısaca dişi ve erkek üreme hücrelerinin dış ortamda birleştirilmesidir.Dış ortam sıcaklığı, döllenmenin uygun olması için vücut sıcaklığında tutulur ve 48 saat bekletilir.Yumurtaların yarısında döllenme gerçekleşir ve döllenen yumurtalar rahme yerleştirilir.
Bu yöntemle bayanların çoğu gebe kalabilmektedir.Fakat bazen de düşükler meydana gelir.Bazı çiftler ise her yolu denemelerine rağmen gebe kalamaz ve tıp bu konuda yorumsuz kalmaktadır.
Tüp bebek yönteminde  farklı ilaçlar aracılığı ile bayan üreme hücresi olan yumurta uyarılmaya çalışılır.Gonal-F,Puregon,Menogon bu ilaçlardan bazılarıdır.Uyarılmanın genel amacı ise embriyo oluşumuna elverişli çok sayıda yumurta oluşumunu sağlamaktır.Embriyo transferi ile, diğer tabirle çok sayıda yumurta hücresinin rahim içerisinde yerleştirilmesi ile başarı olasılığı artırılmaya çalışılır.Bu yöntemin etkisi sonucu sıkça çoğul gebeliklere rastlanabilmektedir.Bu oranları şöyle izah edelim :
•    Bir embriyo yerleştirildiğinde bu şans %10
•    Üç embriyo yerleştirdiğimizde bu şans %40-50 civarındadır.
Kısaca tüp bebek sistemi normal şekilde gebe kalamayan çiftlerin başvurduğu bir yöntemdir.Gün geçtikçe yaygınlaşan bu sistem sayesinde binlerce kişi bebek sahibi olmaktadır.
Tüp bebek sistemi, enfeksiyon gibi nedenlerle tüplerde oluşan hasarlar için kullanılmaya başlamış, fakat daha sonra kısırlık sebepleri oluşturabilecek etkenler içinde uygulamaya konulmuş başarılı bir sistemdir.

Tüp Bebek Tedavisinde Anneler İçin Beslenme Planı Nedir?

Verimli bir anne-baba adayının ön-tedavi çalışmasında ele alınması gereken önemli konulardan biri de yeme alışkanlıklarıdır. Doğurganlığı arttırmak için göz ardı edilemeyecek belirli bir yiyecek ya da içecek grubu yoktur. Bununla birlikte, tüm sistemlerde olduğu gibi, üreme organları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilecek doğurganlığı olumlu yönde etkileyebilecek beslenme rejimlerine başvurmak hala mümkündür. Öncelikle, annelerdeki obezite problemini ortadan kaldırmalısınız ki, kısırlığın tedavisi başarı ile sonuçlanabilir.

Anne ve anne adayları için gerekli vitamin ve kaynaklarını şu şekilde listeleyebiliriz;

  • E Vitamini (tam buğday tohumu, brokoli, baklagiller, kamelya, buğday tohumu, soya, yeşil yapraklı sebzeler)
  • A Vitamini (brokoli, Brüksel lahanası, lahana, Çin lahanası, kara lahana, karnabahar)
  • C vitamini (brokoli, Brüksel lahanası, portakal suyu)
  • D vitamini (mantar, somon)
  • Kalsiyum (peynir, süt ürünleri, brokoli, soya, süt, somon)
  • Demir (yeşil yapraklı sebzeler)
  • Çinko (buğday tohumu, istiridye, soya)
  • Folik asit (yeşil yapraklı sebzeler, pişmemiş tahıllar, buğday tohumu, soya, turunçgiller)
  • Esansiyel yağ asitleri (hormon regülatörü, omega-3, omega-6, tüm bitkisel yağlar ve psödosafran yağı)

Vitaminler ve mineraller hakkında bilmeniz gereken en önemli şey şudur: Onları hap şeklinde veya takviyeleri şeklinde almaktan uzak kalarak besin şeklinde alma ihtiyacını gidermeniz gerekir. Bunun dışında, bu maddeleri bir katkı maddesi olarak kullanmanın zararlı olacağı öngörülmektedir. Tek istisna hamile anneler için folik asittir. Folik asit solüsyonlarına ek olarak, hap formundaki ilaç alımının nöral tüp defektleri ile fetal doğum riskini azalttığı bilinmektedir.

 

Tüm Yönleriyle Tüp Bebek

Tüp Bebek Nedir

Türkçe Tüp Bebek teriminin karşılığı tıp literatüründe In Vitro Fertilization dır. Tıp Literatüründe “In Vitro Fertilization” vücut dışı ortamda döllenme anlamına gelir.
Tüp bebek ; kadın yumurtalıklarında alınan hücreler ile erkeğe ait sperm hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemidir.
Yöntem uygulanırken, erkeğe ve kadına ait üreme hücreleri vücut sıcaklığına uygun bir ortamda 48 saat süre ile bekletilir. Bu süre sonunda elde edilen yumurtaların yaklaşık yarısında döllenme oluşur. Bu döllenmiş yumurtalar embriyo (cenin) olarak adlandırılır ve uygun sayıda kadın rahmine yerleştirilir. Embriyolar rahim içerisine rahim ağzından ince bir katater ile yerleştirilir.

İnfertilite

Çiftlerin 1 yıl boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamamaları infertilite ( kısırlık ) olarak adlandırılır.
Kısırlık Çiftlerin yüzde15 – 20 sini etkiler. Çocuk sahibi olmak isteyen her 6 – 7 çiftten biri doğal yollarla çocuk sahibi olamamakta ve tıbbi yardım almaktadır.
Çocuğu olmayan çiftlerin yüzde 85 inde kadın veya erkeğe ait bir sebep bulunmaktadır. Geri kalan yüzde 15 lik grupta ise tüm testler ve araştırmalar normal çıkmasına rağmen gebelik oluşmamaktadır. Bu grup, nedeni açıklanamayan infertilite hastası olarak tanımlanır.

Mikroenjeksiyon

Mikroenjeksiyonda erkekten elde edilen tek bir sperm hücresi kadından elde edilen yumurtanın içerisine saç kılından daha ince bir iğne yardımıyla mikroskop altında enjekte ediliyor ve döllenme sağlanıyor.

Mikroenjeksiyon uygulamalarında döllenme oranı, sperm oranı ile ilişkili değildir. Menide çok az sayıda sperm hücresi bulunsa dahi döllenme oranı değişmez. Bu oran yüzde 60 – 80 dir.

Baba adayından elde edilen sperm sayı, hareketlilik ve yapısal özellikler yönünden yeterli değilse, ya da daha önceki tüp bebek denemelerinde döllenme problemiyle karşılaşan çiftlere mikroenjeksiyon yöntemi önerilir.


Tüp Bebek Nasıl Yapılır

Tüp bebek uygulaması kısaca kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin ( erkeğe ait sperm ve kadına ait yumurta ) vücut dışı koşullarda döllenme işlemidir.
Erkek sperm hücreleri ve Kadın yumurta hücreleri, vücut sıcaklığına uygun bir ortamda laboratuar koşullarında 48 saat bekletilir. Bu süre sonunda yumurtaların yaklaşık yarısında döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurta embriyo adını alır ve rahim içerisine rahim ağzından ince bir kateter ile yerleştirilir. Bu işlem sonucu kadın hastaların yaklaşık yarısında gebelik gelişir. Ama bir kısım gebelik düşük ile sonuçlanabilir.

Tüp Bebek Hamilelik Belirtileri

Bu bölümdeki bilgiler her hasta için uygulanamaz. Her hasta kendi durumu kendi hekimi ile görüşmelidir.

Transferden sonra gebelik testinin olacağı güne kadar genelde devamlı yatak istirahati gerekmez.
Yine transferden sonra 1-2 gün süreyle adet ağrısına benzer bel ve kasık ağrısı , az miktarda vajinal kanama olabilir.
Kullanılan ilaçlara bağlı olarak yumurtalıkların aşırı uyarılması bu tedaviler sırasında belli oranda görülebilir. Belirtileri nefes almada zorluk , karında şişlik ve ağrı , bulantı kusmadır ve şikayetler genellikle transfer işleminden bir kaç gün sonra başlamaktadır. Böyle bir riskin gerçekleşip gerçekleşmiyecegini işlemleriniz sırasında doktorunuzla konuşun. Ve bu tür şikayetiniz olursa merkezinize derhal haber verin.
Transfer tarihin den 12 gün sonra gebelik testi ( beta hcg ) yaptırın. Gebelik testi yapılana kadar hiçbir belirti olmayabilir. Bazı hastalarda ise kasıklarda ve belde hafif bir agrı, kasıklarda dolgunluk hissi veya gögüslerde şişkinlik hissedilebilir.
Adet kanamanız başlasa dahi günü geldiğinde mutlaka gebelik testi yaptırın zira bu kanama , dış gebeklik yada erken bir düşüğe de bağlı olabilir.

Tüp Bebek Aşılama

Aşılama veya inseminasyon işlemi sperm hücrelerinin kadın rahmi içerisine bırakılması işlemidir.
Ejekülat (meni) içindeki hızlı hareket eden kaliteli sperm hücreleri diğerlerinden ayrılıp temizlenir. Sperm hücreleri bu temizleme işlemleri sayesinde aktive olurlar yani dölleyebilme kabiliyeti kazanırlar. Hazır hale gelen sperm hücreleri ana rahminde tüplere yakın bölgeye bırakılarak spermlerin çok daha kolay yumurtaya ulaşması sağlanır.

Kadına 1-3 haftalık ilaç tedavisi uygulanır. İşlemin yapılacağı günden yaklaşık 34-36 saat önce yumurtalıkları tetiklemek için hCG yapılır. Aşılama işleminde yumurta toplama ve anestezi gerekmemektedir. Aşılama bayan için 10-15 dk sürmekte ve yine 10-15 dakikalık dinlenme yeterli olmaktadır.

Aşılama Kimlere Uygulanır :

Erkeğin ejekülatında ( meni ) en az 2-3 milyon/ml kaliteli ve ileri hızlı sperm olmalı
Ejekülat miktarı ( meni miktarı ) en az 2 ml olmalı
Sperm morfolojisi uygun olmalı
Kadının tüpleri ( Fallop Tüpleri ) açık olmalı

Aşılama ile gebelik elde etme oranı her uygulamada yüzde 10 – 20 civarındadır. Uygun çiftlerde birden fazla defa denenebilir. Belirli bir kural olmamasına rağmen 3 – 5 uygulama sonucu başarı elde edilemedi ise Tüp Bebek uygulaması düşünülebilir.


Tüp Bebek Başarı Oranı

Tüp bebek merkezleri başarı oranları merkezden merkeze değişmektedir.
En başarılı tüp bebek merkezleri; Tüp Bebek başarı oranını değerlendirmek için en güzel kriter uygulamaya giren kişilerin kaçının eve sağlıklı tek bebekle gittiğidir.
Tüp Bebek başarı oranı Türkiye de Dünya geneli ile çok yakındır ve yüzde 30 – 60 arasındadır.
Tüp Bebek başarı oranını etkileyen birçok kriter vardır. Bir merkezi değerlendirmeden önce hangi tür hastaları tedaviye kabul ettikleri ve tedavisi zor hastalarda veya sizin içinde bulunduğunuz grubu tedavi oranları hakkında bilgi alabilirsiniz. Sadece tedavisi kolay ve genç hastalarla çalışan bir merkezde doğaldır ki başarı oranı yüksek olacaktır. Veya sadece komplike ve zor tedavi olan bir hasta grubu ile çalışan Tüp Bebek Merkezi nin başarı oranı ise nispeten düşük olacaktır.

Tedavi yardımına ilişkin giderler bakımından

2005 Mali Yılı, tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı&39;nın “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde sayılan ( yeşil kart sahibi kimseler dahil) kişilerden evli olanların kendisinin ve/veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiği, hem erkek hem de kadın hastalar için Talimatın 10.3.2. maddesinde ayrı ayrı belirlenmiş kriterler dikkate alınarak; üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir. 2-Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan sigortalı hastaların tüp bebek tedavisine ilişkin giderlerinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanabilmesi, ancak bu kuruluşların Talimat hükümlerine uygun olarak kendi mevzuatlarına göre bu konuda düzenleme yaparak yürürlüğe koymaları halinde mümkün olabilecektir.

Talimatın yayımı tarihinden önce tüp bebek tedavisi başlatılmış kişiler bakımından

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 09.02.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Talimatın tüp bebek tedavisine ilişkin uygulama ve geri ödeme esaslarım düzenleyen 10.3. maddesinin ilgili hükümlerinde; tüp bebek tedavisini gerektiren kriterler kadın ve erkek hastalar için ayrı ayrı belirlenerek, bu hususların eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinden alınacak resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi hükme
bağlanmıştır.
Bu durumda, Talimat ile esasa bağlanan prosedürün,09.02.2005 tarihinden önce tüp bebek tedavisi yaptırmış veya bu tarihten önce tüp bebek tedavisine başlamış hastalar için geriye dönük olarak işletilmesi mümkün olamayacağından bu durumdaki kişilerin tüp bebek tedavisi neticesinde doğan giderlerinin Talimat kapsamında Devlet bütçesinden karşılanması mümkün olamayacaktır.
Bu nedenle, tüp bebek tedavisine ait giderlerin karşılanmasında Talimatın yayım tarihi olan 09.02.2005 tarihi ve sonrası esas alınacaktır.

Sağlıklı Bebeği Eve Getirmenin Yolu Merkez Seçiminden Geçer

İlk olarak, her başarılı IVF merkezinde uzman, akademik çalışmalarını, profesyonel işlemlerini, hemşireleri, hasta danışmanlarını, embriyologları ve bilimsel performans bilgisini sürekli olarak geliştirmeyi düşünen ve yüksek performanstan söz edebilecek bir teknisyen ekibinden oluşan çalışmalarını gözler önüne serer. Örneğin, klinik hizmetler, tedavi, ne kadar başarılı olunupolunmayacağı, teknik yapı ve sunulan imkanlar ve yüksek oranda donatılmış laboratuvar altyapısı gözler önüne serilmelidir. Çünkü bu etkenler ve ayrıntılar başarıyı doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Bireysel olarak görevlendirilmesinde her bireyin en iyi şekilde görev yapması ve takımı kusursuz bir hale getirmesi, organizasyonun hizmet kalitesi açısından en önemli etken grubudur. Ayrıca, merkezdeki doktorların ve embriyologların teknik ve pratik deneyimi ve eğitim seviyesi çok önemlidir.

Embriyoloji İçin En Önemli Laboratuvar

IVF merkezlerinde tedavinin başarısı öncelikle elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin sayısına ve kalitesine bağlıdır. Burada görev, yumurtaların gelişmesi için doktoru ve gerekirse mikroskop altında erkek testislerinden sperm alan bir ürologdur. Daha sonra, en önemli aşama, mevcut yumurta ve sperm hücreleri ile en yüksek kalitede embriyo elde etmektir. Bu aşamada, gerekli tüm işlemler embriyolojik laboratuvarda gerçekleştirilir. Başarılı laboratuvar; En son teknolojik altyapı ile donatılmış, korunmuş yumurta ve sperm hücrelerinden olabildiğince az kayıpla en iyi embriyoları üretir ve seçer. Merkez seçimi bunun için en önemli ilk adımdır.

Nasıl IVF Merkezi Seçilmelidir?

IVF yöntemi bugün tıp ve teknolojinin gelişimi ile basit bir yöntem haline gelmiştir. IVF yöntemi, doğal olarak çocuk sahibi olmayan çiftler için en güvenli yöntemdir. İn vitrofertilizasyon yöntemiyle bebek yapmaya karar veren çiftlerin zihninde ortaya çıkan ilk ve önemli soru, “Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmelidir?” şeklinde olmaktadır.

Nasıl IVF Merkezi Seçilmeli

IVF işleminin nasıl ve nerede yapılacağı çok önemlidir. Tüp bebek merkezinin bu alanda yetkin ve tecrübeli olması, bebek sahibi olan çift için en yararlı olanıdır.

IVF merkezini seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç konuyu ele almak için bir IVF araması yapmak çiftler için yararlı olacaktır.

IVF Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından IVF tedavisi için bir lisansı olduğuna ve IVF tedavisi yapan doktorların IVF sertifikalarına sahip olduğuna dikkat çekmek ilk kriterdir.

Deneyimli embriyologlar tarafından yapılması gereken in vitrofertilizasyon, en büyük umutla başlayan çiftler için mutlu bir sonuç verir. Yetkin olmayan doktorlar tarafından uygulandığında, çiftler büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Nasıl IVF Merkezi Seçilmeli

IVF tedavisi için merkez seçerken, yakın çevre ile temas halinde olmak da önemlidir. İn vitrofertilizasyon yöntemi ile yakın zamanda bebek sahibi olan ailelerin fikirleri, görüşleri ve deneyimleri, tedavi gören çiftlere ışık tutmaktadır.

Pahalı bir tedavi olduğu için yanlış tüp merkezinde tedavi veya uzman olmayan bir hekimin tedavisi geri dönüşümsüz sonuçlara yol açabilir.

IVF ve IVF merkezi ve uzmanının tedavisine yardımcı olan ekip üyeleri, IVF hakkında bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Ayrıca IVF Merkezi’nin hizmetinin ne kadar güçlü olduğuna da dikkat edilmelidir. İn vitrofertilizasyonda in vitrofertilizasyon merkezleri tercih edilmelidir.