Arama Sonucu

Showing 9 from 9 Items
 • Küçük Resim
  1. Spermin yumurtaya ulaşmasında problem olan durumlarda; • Fallop tüplerinin tıkalı olması, • Endometriozis ( Çikolata Kisti hastalığı ), • Karın içinde yaygın yapısıklıklar olan ve tedavi ile gebelik elde edilemeyen kadınlarda • Anti-sperm antikorların varlığı vb. 2...
 • Küçük Resim
  Doktorunuzla bağlantı kurmanız gereken bazı durumlar; 1) 2 saatten fazla süren ve 37.6 °C'nin üzerinde ateşin olması, 2) Aşırı vajinal kanama, 3) Pelvik bölgede anormal ve giderek artan rahatsızlık hissi 4) İdrar yapmada zorluk yada barsak aktivitesinde değişikliğin olması, 5)...
 • Küçük Resim
  Tüp Bebek için gerekli sağlık yardımları bazı koşulların gerçekleşmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla ( birden...
 • Küçük Resim
  arihi:10.05.2004 Sayısı:2004/68-5040-9216-1941 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı : B100AÇS0110000/5040-9216-1941 Konu :Tüp Bebek İrtibat Bürosu Hk. Genelge .................. VALİLİĞİNE (Sağlık...
 • Küçük Resim
  Tüp Bebek Aşamaları  Tanı ve Teşhis aşaması, Hormonların baskılanması, Yumurtalıkların uyarılma aşaması (yumurta üretilmesi için ilaçlar kullanılır), (ovulasyon indüksyonu), Yumurta hücresinin gelişimini izleme aşaması (ultrasonografi, gerekirse hormon...
 • Küçük Resim
  Tüp Bebek Nedir Türkçe Tüp Bebek teriminin karşılığı tıp literatüründe In Vitro Fertilization dır. Tıp Literatüründe "In Vitro Fertilization" vücut dışı ortamda döllenme anlamına gelir.
  Tüp bebek ; kadın yumurtalıklarında alınan hücreler ile...
 • Küçük Resim
  2005 Mali Yılı, tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı&39;nın "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde sayılan ( yeşil kart sahibi kimseler dahil) kişilerden evli olanların kendisinin ve/veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek...
 • Küçük Resim
  2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 09.02.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Talimatın tüp bebek tedavisine ilişkin uygulama ve geri ödeme esaslarım düzenleyen 10.3. maddesinin ilgili hükümlerinde; tüp bebek tedavisini gerektiren...
 • Küçük Resim
  Talimatın 10.3.1. maddesinin son fıkrasında; tüp bebek işleminin, kadın hastanın 40 (kırk) yaşma kadar olan yaşam süresi içerisinde en fazla üç uygulama (siklus) ile sınırlı olmak üzere yapılabileceği öngörülmüştür.Buna göre Bakanlıktan ruhsatlı bir tüp bebek merkezine...