Zayıf Yumurtalık Rezervini Etkileyen Faktörler

Kadınlarda kısırlık görülmesi en büyük sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlanmıştır. Özellikle kadınlarda görülen kısırlık ve bunun gibi rahatsızlıkların psikolojik olarak büyük bir etki yarattığı görülür. Erkeklerde görülen kısırlık türlerine nazaran kadınlarda görülen ilgili rahatsızlıkta hem tedavi öncesi süreç hem tedavi uygulaması hem de tedavi sonrası süreç çok önemlidir. Tüm bu süreçte bireyin daha pozitif düşünmesi ve bakış açısını değiştirmesi gerekir. Aksi takdirde istediği sonuçları alması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kişinin tedavi sürecinde olumlu sonuç alabilmesi için bireysel çaba da sarf etmesi gerekir. Rahatsızlığa neden olan faktör ne ise o faktöre odaklanmak ve karamsar olmak sadece ve sadece kişiyi yıpratacaktır.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Kısırlık tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak en uygun yöntemin belirlenmesi işlemi uzman doktor tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkar. İlk olarak kadının belli başlı testleri uygulaması istenir. Kadınların uygulayacağı testlere göre çeşitli bulgular elde edilir. Hem hastalık geçmişi hem el ile muayene hem de test uygulaması sonucunda kısırlığa neden olan faktör tespit edilir. Bu noktadan sonra hangi tedavi seçeneğinin kullanılacağı belirlenir ve ilgili süreç hakkında hastaya bilgi verilerek bilinçli olması sağlanır. Kısırlığa neden olan faktörler arasında yer alan önemli öğelerden birisi de zayıf yumurtalık rezervidir. Bu daha çok belirli bir yaşın üzerinde görülmektedir. Kişileri ilgili probleme karşı savaşması mümkündür.

ZAYIF YUMURTALIK REZERVİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kadınların önemli sağlık problemlerinden birisi de zayıf yumurtalık rezervidir. Bu nedenle kadınların çocuk sahibi olamadığı net bir şekilde gözlemlenir. Yumurtalığın yeterlilik seviyesinin az olması nedeniyle döllenme işlemi tam olarak sağlanamaz ve kısırlık gibi önemli bir problemin varlığı net olarak görülür. Aynı zamanda zayıf yumurtalık rezervi belli başlı problemleri de beraberinde getirir. Zayıf yumurtalık rezervine neden olan faktörler şu şekildedir;

 • 40 yaşın üstünde olmak
 • Ovulasyonu aşırı hasıl eden fertilite ilaçlarının önceki kullanımı
 • Ovulasyonu bastıran doğum kontrolü hapı.
 • Özel besin maddeleri ve mineraller için artan ihtiyaç.
 • Hormonal dengesizlik (yüksek FSH ve düşük östrojen ve progesteron).
 • Stres ve adrenal yorgunluk.

Yumurtalık Rezervinin Azalması Gebeliği Etkiler Mi?

Kadınlardaki yumurtalık rezervinin azalması gebeliği doğrudan etkileyen faktördür. Bu nedenle uygun tedavi seçenekleri ve yardımcı üreme tekniklerine başvurulur. Ancak belirli bir yaştan sonra yumurtalık rezervi azaldığından dolayı kadınların çocuk sahibi olma olasılığı hızla düşer. Çocuk sahibi olma hayalini kuran kadınların bu konuya dikkat etmesi gerekir. Eğer yumurtalık rezervinin azalmasından şikayetçi iseniz bu konuda tıbbi bir çözümün olmadığını bilmelisiniz. Her ne kadar ilgili süreçte tüp bebek tedavisi gibi yöntemler uygulansa bile olumsuz sonuç alma ihtimali çok yüksektir. Kadınların yaşı ilerledikçe azalan yumurtalık rezervi ile ilgili olarak uzman doktorlar uyarılarda bulunmuştur. Yapılan doğal çalışmalar ile çocuk sahibi olma oranı da hızla düşmektedir.

YUMURTALIK REZERVİNİN GEBELİĞE ETKİSİ

Gebe kalmak için yumurtalık rezervinin artması gerekir. Aynı zamanda olgunlaşmış yumurtalık sayısı da artış göstermelidir. Böylece uygun şartlar sağlanmış olacak ve çocuk sahibi olmak için gereken tüm şartlar yerine getirilmiş olacak. Ancak yumurtalık rezervinin düşük olması gebelik ihtimalini de etkilemektedir. Kadının yumurtalık rezervinin en iyi olduğu dönem 20-30 yaş arasındadır. 30 yaşından sonra yumurta rezervinde azalma başlar. 30 yaşındaki her kadında yılda % 10 oranında yumurta kaybı yaşanır. 40 yaşından sonra bu oran % 50’ye çıkar. Kadın 43 yaşına geldiğinde ise normal yolla gebe kalması daha da zorlaşmaktadır. Yaş ilerledikçe kadının yumurta rezervindeki azalma ile birlikte yumurta kalitesi de düşmektedir. Bu nedenle normal yollarla ya da tüp bebek tedavisi ile gebelik oluşmuş kadınlarda ileri yaşta düşük oluşma riski de artar.

GEBE KALAMAMA DURUMUNUN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Kadınlar gebe kalamama durumunda psikolojik çöküntü içerisine girmektedir. Özellikle belirli bir yaştan sonra bu ihtimalin tamamen yok olması kadınları önemli oranda yıpratır. Eğer siz de gebe kalamama durumu ile karşı karşıya kalırsanız bu durumda çeşitli tedavi yöntemleri ile kendinizi iyi hissetmeniz için çaba sarf edebilirsiniz. Gebe kalamama durumunda uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler uzman doktorlar tarafından detaylı olarak kişiye anlatılır. İlgili tedavi uygulamaları sizin kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak ve kısa süre içerisinde toparlanmanıza yardımcı olacaktır.

Üremeye Yardımcı Teknikler Nelerdir?

Çiftlerin doğal yollardan çocuk sahibi olamaması durumunda kullandıkları çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri ile kısa sürede hayallerine kavuşan çiftler üreme konusundaki sıkıntılarını da geride bırakmaktadır. Çiftlerin bu gibi sorunları geride bırakmasına yardımcı olan etkenlerden birisi de yardımcı üreme teknikleridir. Başarı oranı yüksek olan bu üreme teknikleri ile çiftler kısa süre içerisinde çocuk sahibi olabilir. Bazen denemeler olumsuz sonuç verebilir ancak bu durumda yapılan ikinci ve üçüncü denemeler çiftler için umut ışığıdır. Aynı zamanda tekrar eden denemelerde çocuk sahibi olma oranı daha yüksektir. Bu nedenle çiftlerin kendilerini psikolojik olarak kötü hissetmelerine gerek yoktur. Eğer siz de bu konuda zorluk çekiyorsanız uzman doktora danışabilirsiniz.

ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER NELERDİR

Üremeye yardımcı olan teknikler arasında tüp bebek tedavisi ve aşılama tedavisi gibi yardımcı teknikler bulunmaktadır. Tıbbi imkanların kullanıldığı üremeye yardımcı olan teknikler arasında daha birçok yöntem bulunmaktadır. İlgili yöntemlerin başarılı sonuç verdiğini görmek mümkündür. Ancak içerisinde en çok tercih edilen iki yöntem tüp bebek tedavisi ve aşılama tedavisidir. İki yöntemde de çiftlerin üzerine düşen sorumluluklar bulunur. Bu noktada çiftlerin de gayret göstermesi beklenir. Aksi takdirde tedaviden olumlu sonuç almak imkansızdır. Siz de bu konuda periyodik uygulamalar yaparak kısa süre içerisinde etkili sonuçlar alabilirsiniz. Üremeye yardımcı tekniklerin son derece başarılı sonuçlar verdiğini görebilirsiniz.

TEDAVİ SONRASI SÜREÇ

Üremeye yardımcı teknikler arasında yer alan tüp bebek tedavisi ile aşılama tedavisi kullanıldığında uygun şartlara sahipseniz başarılı sonuç alabilirsiniz. Bunun için tedavi öncesinde size verilen testleri eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekir. Eğer test sonuçları başarılı ise ilgili uygulamalara geçilir. Uygulamaların ardından kısa süre içerisinde etkili sonuç almak mümkündür. Bu noktadan sonra başarılı sonuçla karşılaşan çiftler psikolojik olarak kendisini iyi hisseder. Çiftlerin kendisini iyi hissetmesi son derece önemli bir konudur. Çünkü doğal yollardan yapılan denemeler çiftleri psikolojik çöküntüye sürüklemiştir. Tedavi sonrası süreçte gözlemlenen en büyük değişim psikolojik etkilerdir. Psikolojik olarak kendisini iyi hisseden çiftler aynı zamanda hayal ettikleri çocuk sahibi olma duygusunu da yaşamaktadır.

Tüp Bebek Yönteminde Kapsamlı Kromozom Taraması

Doğal yöntemler ile bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yaklaşık% 15’i, çok çaba sarf etmelerine rağmen başarıya ulaşamamıştır. Hamileliğin gerçekleşmesi için, birkaç faktörün birlikte var olması ve olumlu davranması gerekir. Doğada başarısız olan ve çok yüksek başarı şansına sahip olan gebelikleri tedavi etmenin birçok yolu vardır. Üreme tedavisine ihtiyaç duyan çiftin doğru yöntemi alması halinde, eğer uzman tedavi görürse, hamilelik gerçekleşir ve doğum muhtemelen mümkündür.

Kapsamlı Bir Kromozom Taraması

Hamilelik sağlanamadığında veya gebelik mümkün olmasa bile ebeveyn olabilme ihtimalini artırmak için birçok farklı tedavi seçeneği vardır. Bu uygulamaların uzun yıllardan beri en etkili sonuçlarından biri, preimplantasyon genetik teşhisi (PID) olmuştur. Ancak bugün, bu yöntemden çok daha başarılı sonuçlar sağlayan Kapsamlı Kromozom Tarama Yöntemi kullanılmaktadır. Kapsamlı kromozom taraması, doğal olarak hamileliği elde edemeyen çiftlerde in vitrofertilizasyon için çok başarılı bir tedavi yöntemdir.

Kapsamlı Bir Kromozom Taraması

Kapsamlı Bir Kromozom Taraması Nedir?

IVF tedavisinin başlangıcından önce yapılan kapsamlı kromozom taraması, embriyonun genetik özelliklerini ve olası anomalileri belirlemeyi sağlayan bir yöntemdir. Kapsamlı kromozom taramalarının uygulanmasında; Embriyonik anne uterusa transfer edilmeden önce embriyoda bulunan tüm kromozomlar aranır. FISH gibi daha önce kullanılan yöntemlerde sadece birkaç kromozom incelenirken, 24 kromozom da ayrıntılı kromozom taramasında incelenmektedir. Kapsamlı kromozom taraması kısaca bir CGH olarak ifade edilir. Kapsamlı kromozom taraması, incelenen embriyoların tüm kromozomlarının ayrıntılı bir haritasını ortaya çıkarır ve başka şekilde tespit edilemeyen kromozom anormallikleri saptar. Tüm kromozomlar taranabildiği için, annenin uterusuna aktarılan en sağlıklı, en yüksek kaliteli embriyo seçilebilmektedir.

Embriyo Sorunsuz Olduğunda Gebelik Her Zaman Ortaya Çıkabilir Mi?

Laboratuvar ortamında üretilen embriyolar, annenin uterusuna aktarılmadan önce PGT veya en son yöntem olan kapsamlı kromozom taraması ile ayrıntılı olarak incelenir. Tüm çalışmalarda “normal” veya “problemsiz” olarak sınıflandırılan embriyoların en iyi kalitedekileri rahme aktarılır.

 

Kapsamlı Bir Kromozom Taraması

 

Kromozom anormalliği, aynı zamanda, annenin yaşı ile orantılı olarak, bir bozukluğun tespit edildiği durumlarda embriyonun transferinden sonra başarısızlık riskinin oranıdır. Maalesef, annenin yaşı 35 ya da daha büyükse, bu risk daha yüksektir. Bu bağlamda, genetik taramalar çoğunlukla 35 yaşın üzerindeki kadınların embriyolarında kullanılmaktadır. Annenin artan yaşı nedeniyle, kromozomal bozukluk riski artmaktadır. Kapsamlı kromozomal tarama yönteminde normal embriyolar tercih edilir ve bu riskler mümkün olduğunca azaltılır.

Tüp Bebek Uygulaması Kimlere Yapılır?

Tüp bebek tedavisi son dönemlerde en fazla tercih edilen çocuk sahibi olma yöntemlerinden birisidir. Özellikle doğal yollardan yapılan çalışmalar ile olumsuz sonuç alan çiftlerin kullandığı tüp bebek tedavisi yöntemi son yılların en başarılı tedavi uygulamalarından birisidir. Tüp bebek tedavisinden faydalanmak için yapılması gereken ilk işlem uygun testleri eksiksiz bir şekilde uygulamaktadır. Bunun için uzman doktor ile görüşmeniz ve test listesini öğrenmeniz gerekir. Böylece kısa süre içerisinde yapacağınız uygulamalar ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Testleri uyguladıktan sonra var olan rahatsızlıklarınız net olarak gözlemlenecektir. Aynı zamanda kısırlık gibi problemleriniz varsa bunlarda belirlenecektir. Tüm bu işlemlerin ardından tedavi için uygun olup olmadığınız ortaya çıkacaktır.

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisinde hem erkeğin hem de kadının üzerine düşen sorumluluklar bulunur. Bu sorumlulukları yerine getirerek tedavi sürecini kolaylaştırabilirsiniz. İlk etapta kadındaki yumurtalık sayısının arttırılması hedeflenir. Kadındaki yumurtalık sayısı arttırıldıktan sonra erkekten canlı sperm hücresi alınır ve sperm yumurtaya enjekte edilir. Bu aşamanın ardından embriyonun oluşumu beklenir. Embriyonun oluşumdan sonra ise embriyonun gelişim süreci izlenir. Tüm bu aşamaların uzman doktor gözetiminde yapılması başarılı sonuç alınmasına olanak sağlar. Bireysel çabalar ani gelişen olaylarda yeterli olmayacaktır. Bu neden tüp bebek tedavisinde uzman kişilerden destek almanız önerilir. Tedavi süreci boyunca uzman doktorlar sizlere gerekli konularda yardım sağlayacaktır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Tüp bebek tedavisi birçok kişiye uygulanabilmektedir. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve belli başlı rahatsızlıklara sahip olan kişiler tüp bebek tedavisi olabilir. Bunun için yapılan detaylı açıklamada;

 • Menisinde sperm bulunmayan ancak testislerde sperm üretimi olan erkeklere,
 • Sperm morfolojisinde bozukluk olan erkeklere,
 • Çikolata kisti olan kadınlarda,
 • Yumurtalık rezervi azalmış kadınlarda,
 • Cinsel hastalıklar sebebiyle kısırlık sorunu yaşayanlara,
 • Polikistik over sendromunda,
 • Kısırlığa yol açan diğer durumlarda

yukarıdaki ifadeler kullanılmıştır. Uzman doktorlar ilgili maddelerin üzerinde durarak tüp bebek tedavisi için kişinin uygun olup olmadığına karar verir. Yukarıdaki rahatsızlıklara sahip olan kişiler tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olabilir. İlk denemede olmama riski ise her zaman bulunur.

Tüp Bebek Tedavisinin Psikolojik Etkileri

Çiftlerin doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamaması durumunda kullanabildiği tedavi seçeneklerinden birisi olan tüp bebek tedavisi son derece başarılı bir tedavi uygulamasıdır. İlgili tedavi uygulamasına uygun olup olunmadığına karar verildikten sonra çiftlerin tedavi aşamasına geçmesi sağlanır. Çiftlerin tedavi için uygun olduğunun belirlenmesi için çeşitli testleri yapması istenir. Testleri uyguladıktan sonra çiftlerin tedavi olup olamayacağı kendilerine iletilir. İlgili konuda detaylı bilgi sunulduktan sonra tedavi aşamalarına geçilir. Çiftlerin tedavi olabilmesi için uygun şartlar sağlandıktan sonra kısa süre içerisinde uzman doktorlar gerekli yönlendirmeleri yapar ve en uygun çalışmalar kısa sürede uygulanır. Tedavi uygulamalarının birçoğu sağlıklı sonuçlar sunabilmektedir. Ancak ilk denemede olumsuz sonuç alınması da mümkündür.

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisinde erkek ve kadının uzman doktor ile eş zamanlı olarak çalışma yürütmesi gerekir. Özellikle kadının yumurtalık sayısının arttırılması konusunda eşlerin birbirine destek olması son derece önemlidir. Çiftler bu konuda birbirine destek olarak tedavi sürecinin getirdiği yorgunluk ve psikolojik etmenleri geride bırakabilir. Yumurtalık sayısının arttırılması ile birlikte olgunlaşmış yumurtalıklarda artış gösterecektir. Bu durumda erkekten alınan canlı sperm hücresi ile döllenme işlemi gerçekleştirilir. Döllenme işleminin ardından embriyo transferi aşamasına geçilir. Son aşamada ise embriyonun gelişimi izlenir. İlgili aşamalarda uzman doktor çiftleri yakından izler. Bu nedenle tedavi aşamasında uzman doktor gözetiminde olmak kritik bir süreçtir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN ETKİLERİ

Tüp bebek tedavisinden öncesi ile sonrası arasında büyük bir fark vardır. Özellikle sağlıklı sonuçlar alan çiftlerde büyük farklılıklar görülebilir. Tedavi öncesinde çiftlerin tamamen karamsar olduğu ve umutsuzluğa kapıldığı görülür. Hatta tüp bebek tedavisinin sunduğu imkanların yeterli olmayacağı ve olumsuz sonuç alınacağını düşünen birçok çift gözlemlenmiştir. Fakat tedavi sonrasında olumlu sonuç alan çiftler sağlıklı bir çocuğa sahip olacakları için son derece rahattır. Özellikle psikolojik etmenlerin tamamen ortadan kalktığını görmek mümkündür. Çiftlerin bu konularda uzman doktordan destek alması ve kritik süreç hakkında bilgi alabilmesi mümkündür. Aynı zamanda terapist desteği alınarak süreç daha kolay bir hal alabilir. Kişilerin tedavi sonrasında daha rahat olduğu teyit edilmiştir.

Tüp Bebek Tedavisinin Gerekli Olduğu Durumlar

1. Spermin yumurtaya ulaşmasında problem olan durumlarda;
• Fallop tüplerinin tıkalı olması,
• Endometriozis ( Çikolata Kisti hastalığı ),
• Karın içinde yaygın yapısıklıklar olan ve tedavi ile gebelik elde edilemeyen kadınlarda
• Anti-sperm antikorların varlığı vb.

2 . Sperm sayısı ve fonksiyonlarının bozuk olduğu durumlarda;
• Azalmış sperm sayısı, sperm hareketlerinin normalden az olması vb.

3 . Yumurtlama sorunu olanlarda;
• Polikistik Over Sendromu
• Bazı Hormonal Bozukluklarda
• Hipogonadotropik hipogonadizm
• İleri yaş
• Azalmış Yumurtalık rezervi

4 . Sebebi açıklanamayan infertilite problemi olanlarda

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları Nelerdir?

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin kullandığı alternatif yöntemlerden birisi tüp bebek tedavisidir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler tüp bebek tedavisi yaptırarak kısa süre içerisinde istedikleri sonucu elde edebilir Fakat tüp bebek tedavisinin birbirinden farklı aşamaları bulunmaktadır. Çiftlerin tedavi için uygun koşullara sahip olması ve uzman doktorun taleplerini yerine getirmesi gerekir. Tüp bebek tedavisi olacak kişiler için uygun şartların sağlanması çok önemlidir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler bu süreçte uygulanması gereken noktaları birer birer gerçekleştirir. Uzman doktor gözetiminde gerçekleştirilecek olan süreçte doktorlar tüp bebek tedavisi olmak isteyen kişileri yakından incelemektedir. Tüp bebek tedavisi için gerekli olan tüm uygulamalar gerçekleştirildiğinde tedavi süreci başlatılır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisi birbirinden farklı 5 aşamada gerçekleştirilir. Her bir aşamada kişilerin uygulaması gereken noktalar bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisinde uygulanması gereken aşamalar şu şekilde  açıklanmıştır;

 1. İlk aşamada uzman doktor ile görüşme yapılır ve riskler tartışılır. Yapılan çalışmalar ve geçmişe yönelik uygulamalar uzman doktor ile birlikte detaylı olarak tartışılır ve doktorun hangi aşamaları uygulatacağı bu noktada belli olur.
 2. İkinci aşamada yumurta sayısının arttırılması için uygun ilaçlar belirlenir ve kişinin bu ilaçları periyodik olarak kullanması gerektiği vurgulanır. Kişi yumurtalık arttıran ilaçları günlük düzende kullanarak tüp bebek tedavisi için uygun koşulları sağlamaya çalışacaktır.
 3. Bu aşamada yumurtalıkların toplanması işlemleri gerçekleştirilir. Yumurtalar gelişim gösterdikçe iğne uygulaması ile olgunlaşması sağlanır. Bu işlemden kısa bir süre sonra ise yumurtalıkların toplanması işlemi yapılır. Yumurtalıklar toplanarak tüp bebek tedavisi için uygun olan ilk işlem gerçekleştirilmiş olur.
 4. Toplanan yumurtaların döllenmesi için uygun işlemler yapılır. Yumurtaların döllenmesi aşaması kritik bir aşamadır. Bu noktada uzman doktor uygun koşulların ve şartların sağlanması için gerekli talimatları tüp bebek sahibi olmak isteyen çiftlere iletir. Aynı zamanda işlemler yapılmaya başlanır.
 5. Döllenme ve transfer aşamasının ardından son aşamada gebelik testi yapılır. İşlemlerin üstünden 12 gün geçtiğinde yapılan gebelik testi tüp bebek tedavisinin sonucunu ortaya çıkaracaktır.

Tüp bebek sahibi olmak isteyen bireylerin yukarıdaki aşamaları gerçekleştirmesi gerekir. Bu noktada uzmanlar yardımcı olacaktır.

Tüp Bebek Tedavisine Hazırlık Aşamaları

Çiftlerin doğal yollardan çocuk sahibi olamadığı durumlarda kullanabileceği alternatif çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında yer alan tüp bebek tedavisi ise en kritik seçenektir. Çiftler bu sürece hazırlanmak için büyük bir çaba sarf eder. Özellikle psikolojik etmenlerin ağır bastığı ilgili süreçte çiftler kısa süre içerisinde tedaviye başlayamaz. Bu gibi durumlarda uzmanlardan psikolojik destek almak önemli bir seçenektir. Birçok çift özellikle Türk örf ve adetlerine bağlı olarak bu konuda baskın bir karaktere sahip olduğundan dolayı çekingen kalmaktadır. Doğal olarak var olan cinsel problemlerini de uzman doktor dahi olsa dışarıya aktarmaz. Bu gibi durumlarda çok daha önemli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Çiftlerin ilgili konuda harekete geçmesi gerekir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE HAZIRLIK

Tüp bebek tedavisine hazırlık yapan çiftlerin ilk olarak birbirine destek olması gerekir. Çiftler birbirine destek olmadığı takdirde önemli problemler ile karşı karşıya kalacaktır. Tüp bebek tedavisinin aşamaları arasında bulunan eş zamanlı çalışma sürecinde de çiftlerin birbirine yardım etmesi önemli bir husustur. Hem tedaviye hem de sağlıklı yaşama adım atmak isteyen çiftler bu vesileyle psikolojik unsurları da geride bırakacaktır. Çiftler ilgili konularda yeteri kadar çaba sarf ettiği zaman uzman doktorun olumlu sonuç alma olasılığı da artar. Özellikle yumurtalık arttırma aşamasında kadının kullanacağı yumurtalık ilaçlarını periyodik olarak sürdürmesi ve var olan rahatsızlıklar ile etkili bir şekilde mücadele edilmesi önemli bir seçenektir.

Conflict Between Couple

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisinde ilk olarak kadındaki yumurtalık sayısının arttırılması hedeflenir. Yumurtalık sayısı yeteri miktarda arttığı takdirde olgunlaşmış yumurtalıklarda artış gösterecektir. Bireyler bu noktadan sonra tedavinin geri kalan kısmına ayak uydurabilir. İlgili aşamadan sonra erkekten alınan canlı sperm hücreleri ile yumurtanın döllenmesi sağlanır. Son aşamada ise embriyo oluşumu beklenilir. Embriyonun oluşumuyla birlikte çiftlerin çocuk sahibi olabilmesi için uygun tüm şartlar oluşmuş olur. Tedavi aşamaları bittikten sonra düşük riski ve çoğul gebelik riski olduğundan dolayı uzman doktor gözetiminde olmak gerekir. Tedavi sonrası süreçte en az tedavi süreci kadar önemli ve kritiktir.

Tüp Bebek Tedavisindeki Risk Durumları

Doğal yoldan çocuk sahibi olmak için uzun süre deneme yapan çiftlerin aldığı olumsuz sonuçlar çeşitli sağlık problemlerinin habercisi olduğu gibi yardımcı üreme tekniklerine başvurulması gerektiğini de gündeme getirir. Bu durumdaki çiftlerin tüp bebek tedavisine yöneldiğini görmek mümkündür. Tüp bebek tedavisi ile olumlu sonuç almak mümkündür. Ülkemizde de sıklıkla uygulanan tüp bebek tedavisinin başarı oranı oldukça yüksektir. Eğer siz de bu konuda kafanızda soru işaretleri ile bekliyorsanız tüp bebek tedavisini kullanmanızı öneririz. İlgili tedavi seçeneği sayesinde hayalini kurduğunuz çocuk sahibi olma düşüncesine bir adım daha yanaşabilirsiniz. Olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçlarla da karşılaşmanız mümkün olabilir. Bu gibi durumlarda tedavinin tekrar edilmesini talep edebilirsiniz.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisinin belli başlı aşamaları bulunmaktadır. İlgili tedavi seçeneğinde hem kadının hem de erkeğin üzerine düşen görevler bulunur. Eğer tedavi süresi boyunca bu uygulamalar yapılırsa kısa süre içerisinde başarılı sonuç alındığını görmek mümkündür. Siz de uzman doktorun talimatlarına uyarak kısa sürede olumlu sonuç alabilirsiniz. Tüp bebek tedavisinde takip edilen ilk aşamada kadınların yumurtalık sayısı arttırılmaya çalışılır. Böylece gebe kalma şansı artar. Yumurtalık sayısı arttıkça olgunlaşmış yumurtalarda çoğalır. Olgunlaşmış yumurtaya erkekten alınan canlı sperm hücresi entegre edilir. Son aşamada ise embriyonun oluşumu ve gelişimi gözlemlenir. Uzman doktor tüm bu aşamalarda hastayı yakından takip etmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN RİSKLERİ

Tüp bebek tedavisinde olumlu sonuç almak mümkün olduğu gibi çeşitli riskler de bulunmaktadır. Bu riskler tedavi sürecini takip eden doktor tarafından yakından izlenir. Oluşabilecek yan etki veya çeşitli komplikasyonlar izlenerek kısa süre içerisinde tüp bebek tedavisine son verilebilir. Tüp bebek tedavisinde 2 farklı risk bulunur. Birincisi çoğul gebelik riski, ikincisi ise düşük riskidir. Çoğul gebelik durumu normal doğumdaki gibi sağlıklı bir şekilde gelişim göstermez. Aynı zamanda düşük riski normal doğuma oranla tüp bebek tedavisinde daha fazladır. Bu gibi durumlar yaşandığı takdirde uzman doktora görünerek durumun analiz edilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde farklı sonuçlar ile karşılaşmanız mümkün olabilir.