IVF Tedavisinde Teknoloji

Özellikle bazı çiftlerde kadın yaşı yaklaşık 40’tır ve son derece sınırlı sayıda yumurta elde etmeye başlamıştır. Buna bir de sınırlı sayıda sperm sayısı eklendiğinde elde edilecek bir tane embriyo bile çok değerlidir. Seçilen embriyonun doğru zamanda ve doğru şekilde aktarılması başarının en basit fakat en önemli adımıdır. Bu nedenle, başarılı ve hassas bir tüp bebek merkezi, bu süreçte en önemli adım olarak görülmelidir. Merkezin seçiminde konumuna, uzmanların sayısına ve eğitim düzeylerine, başarılı olarak gerçekleştirdikleri tüp bebek tedavi oranlarına, kullanılan ekipmanlarına dikkat edilmelidir.

Yüksek Başarı İçin Doğru Ve Etkili Bir Şekilde İleri Teknoloji Kullanmak Zorunludur!

3 aşama ile tüp bebek tedavisinde başarının sırlarını aktarabiliriz.

1-Sorunun kaynağını doğru tanımlamak,

2-Doğru tedavi yaklaşımları tespit ederek planlayabilmek,

3-Tüm tedavi aşamalarında en yüksek teknolojinin kullanılmasını sağlamak.

Günümüzde teknolojideki ilerlemeler, özellikle de daha fazla hamilelik oranına ulaşan laboratuvarlarda, canlı yaşayan bebeklerin oranını önemli ölçüde artırabilir. Embriyolar artık özel inkübatörlerde gözlemlenebiliyor ve kamera sistemi ile gözlenebiliyor.Her embriyo gelişiminin kayıt altına alınabildiği ve bu kayıtların özenle incelenmesi sonucunda oluşan en yüksek kalitede gebelik oluşturulacak embriyolar yaratılıyor. Benzer şekilde seçilen sınırlı sayıdaki sperm, IMSI olarak adlandırılan yüksek büyütmeli mikroskobik teknik ile gerçekleştirilen sperm enjeksiyonu kullanılarak seçilebiliyor. Ayrıca, özellikle hamileliğin elde edilmesindeki sorunlar, genetik bozukluklar önceden tahmin edilip, önlem alınan gruptan sayılabiliyor.