Sağlıklı Bebeği Eve Getirmenin Yolu Merkez Seçiminden Geçer

İlk olarak, her başarılı IVF merkezinde uzman, akademik çalışmalarını, profesyonel işlemlerini, hemşireleri, hasta danışmanlarını, embriyologları ve bilimsel performans bilgisini sürekli olarak geliştirmeyi düşünen ve yüksek performanstan söz edebilecek bir teknisyen ekibinden oluşan çalışmalarını gözler önüne serer. Örneğin, klinik hizmetler, tedavi, ne kadar başarılı olunupolunmayacağı, teknik yapı ve sunulan imkanlar ve yüksek oranda donatılmış laboratuvar altyapısı gözler önüne serilmelidir. Çünkü bu etkenler ve ayrıntılar başarıyı doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Bireysel olarak görevlendirilmesinde her bireyin en iyi şekilde görev yapması ve takımı kusursuz bir hale getirmesi, organizasyonun hizmet kalitesi açısından en önemli etken grubudur. Ayrıca, merkezdeki doktorların ve embriyologların teknik ve pratik deneyimi ve eğitim seviyesi çok önemlidir.

Embriyoloji İçin En Önemli Laboratuvar

IVF merkezlerinde tedavinin başarısı öncelikle elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin sayısına ve kalitesine bağlıdır. Burada görev, yumurtaların gelişmesi için doktoru ve gerekirse mikroskop altında erkek testislerinden sperm alan bir ürologdur. Daha sonra, en önemli aşama, mevcut yumurta ve sperm hücreleri ile en yüksek kalitede embriyo elde etmektir. Bu aşamada, gerekli tüm işlemler embriyolojik laboratuvarda gerçekleştirilir. Başarılı laboratuvar; En son teknolojik altyapı ile donatılmış, korunmuş yumurta ve sperm hücrelerinden olabildiğince az kayıpla en iyi embriyoları üretir ve seçer. Merkez seçimi bunun için en önemli ilk adımdır.