Tüp Bebek Tedavisi Öncesi ve Sonrasında Psikolojik Durum

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin kullandığı tedavi uygulamalarından birisi de tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisi ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanan tedavi seçeneklerinden birisidir. Tedavi uygulamasına dahil olabilmek için ilk olarak bazı testlerin uygulanması gerekir. Bu testleri öğrenmek için en yakın tedavi merkezine gidip bilgi almanız mümkündür. Çiftlerin ilgili konuda yeteri kadar destek aldıktan sonra tedaviye kesin olarak karar vermesi gerekir. Kesin olarak kararlı olmayan çiftlerin başarılı olma şansı düşüktür. Bu konuda uzman doktor emin olmadan tedavi yöntemine giriş yapmamaktadır. Tedavi uygulamaları için uzman doktor takip edilmeli ve uzman doktor gözetiminde olunması gerekir. Çiftlerin tüp bebek tedavisi öncesinde ve sonrasında izlemesi gereken birçok kritik nokta bulunmaktadır.

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisine uygun olduğunuza dair karar verildikten sonra ilgili tedavi uygulamaları aşama aşama uygulanır. İlk olarak kadındaki yumurtalık sayısının arttırılması hedeflenir. Böylece olgunlaşmış yumurtalık sayısı da artış gösterecektir. Olgunlaşmış yumurtalıklar erkekten alınan canlı sperm hücresi ile döllenir ve bir sonraki aşamaya geçilir. Son aşamada ise embriyo transferi yapılarak embriyonun gelişimi izlenir. Özellikle bu aşamadan sonra doktor gözetiminde olmak son derece önemlidir. Oluşabilecek olumsuz herhangi bir durumda acil müdahale edilebilmesi için doktor gözetiminde olmak önemlidir. En azından düzenli olarak kontrol yaptırmak ve doktorun taleplerini yerine getirmek büyük sorunları arka planda bırakacaktır.

tüp bebek merkezi

tüp bebek merkezi

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Tüp bebek tedavisinde kritik süreçlerden birisi de var olan psikolojik etmenler ile başa çıkmaktır. Psikolojik etmenler hem tedavi öncesinde hem de tedavi sonrasında hat safhaya çıkar. Kişiler bu sebeple kendisini yıpranmış hissedecektir. Kişilerin tedavi uygulaması öncesinde çektiği en büyük zorluk tedavinin olumsuz sonuçlanacağı endişesidir. Bu noktada sonuç alındıktan sonra yaşanan zorluk ise düşük riskinin olup olmaması ve bebeğin sağlıklı gelişimi olup olmayacağıdır. İlgili konular çiftleri önemli oranda yıpratır. Hem kadın hem de erkeğin bu süreçte birbirine destek olması gerekir. Özellikle tedavi sonrası süreçte erkeğin eşine destek olması gerekir. Aksi takdirde problemler artabilir.