Tüp Bebek Tedavisinde Başarısızlığın Sebebi

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin kullanabileceği alternatif üreme yöntemleri bulunur. Yardımcı üreme teknikleri arasında başarı oranı bakımından dikkat çeken tedavi yöntemi tüp bebek tedavisidir. Ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanan ilgili tedavi yönteminin sunduğu sonuçlar sayesinde birçok çift sağlıklı çocuklara sahip olmuştur. Normal doğum ile arasında yüksek oranda fark bulunmayan tüp bebek tedavisi önemli bir süreci beraberinde getirir. Çiftlerin tüp bebek tedavisi için uygun olup olmadığının belirlenmesi ile birlikte gerekli tedavi uygulamaları başlar. Ardından tedavi uygulamasında gerekli olan adımlar izlenir. Uzman doktor tedavi öncesinde ilgili konular hakkında detaylı olarak bilgi verir ve hastanın yeterli düzeyde bilgi sahibi olması sağlanır.

TÜP BEBEK TEDAVİ AŞAMALARI

Tüp bebek tedavisinde belli başlı aşamalar bulunmaktadır. Hem erkek hem de kadının eş zamanlı olarak yürüteceği bu çalışmalarda temel nokta çiftlerin birbirine destek olması ve tedavi sürecinde doktor gözetiminde olmasıdır. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde çiftler çocuk sahibi olabilir. İlk olarak kadındaki yumurtalık sayısının arttırılması hedeflenir. Daha sonra arttırılan yumurtalıkların olgunlaşması ve olgunlaşmış yumurtanın döllenme aşaması takip edilir. İlgili aşamalardan sonra embriyonun oluşumu izlenir. Uzman doktor bu aşamada embriyonun oluşumunu ve gelişimini yakından takip ederek oluşabilecek sorunları gözlemler. Bu çalışmaların ardından olumlu sonuçlar almak mümkün olduğu gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılması da mümkündür. Bireylerin bu konuda temkinli ve dirençli olması gerekir.

BAŞARISIZ SONUÇ ALINMASININ SEBEBİ

Tüp bebek tedavisinde başarısız sonuçla karşılaşmanın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. En başta kadının yaşı önemli bir faktördür. Yaş ilerledikçe hem normal yollardan hem de tüp bebek tedavisi yoluyla çocuk sahibi olma şansı düşer. Bireyler bu gibi konularda psikolojik olarak kendisini yıpratmamalı ve tedaviyi isterse tekrar etmelidir. Çünkü tekrar deneme şansı bulunan tüp bebek tedavisinde ilk denemede yaşanan hatalarda giderilerek daha etkili bir tedavi süreci geliştirilir. Uzman doktorlar ikinci deneme sonrasında çocuk sahibi olan çiftlerin olduğunu da vurgulamıştır. Olumsuz sonuç alındığı takdirde bu duruma neden olan faktörler ortadan kaldırılabiliyorsa çocuk sahibi olma şansı artar.