Zayıf Yumurtalık Rezervini Etkileyen Faktörler

Kadınlarda kısırlık görülmesi en büyük sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlanmıştır. Özellikle kadınlarda görülen kısırlık ve bunun gibi rahatsızlıkların psikolojik olarak büyük bir etki yarattığı görülür. Erkeklerde görülen kısırlık türlerine nazaran kadınlarda görülen ilgili rahatsızlıkta hem tedavi öncesi süreç hem tedavi uygulaması hem de tedavi sonrası süreç çok önemlidir. Tüm bu süreçte bireyin daha pozitif düşünmesi ve bakış açısını değiştirmesi gerekir. Aksi takdirde istediği sonuçları alması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kişinin tedavi sürecinde olumlu sonuç alabilmesi için bireysel çaba da sarf etmesi gerekir. Rahatsızlığa neden olan faktör ne ise o faktöre odaklanmak ve karamsar olmak sadece ve sadece kişiyi yıpratacaktır.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Kısırlık tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak en uygun yöntemin belirlenmesi işlemi uzman doktor tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkar. İlk olarak kadının belli başlı testleri uygulaması istenir. Kadınların uygulayacağı testlere göre çeşitli bulgular elde edilir. Hem hastalık geçmişi hem el ile muayene hem de test uygulaması sonucunda kısırlığa neden olan faktör tespit edilir. Bu noktadan sonra hangi tedavi seçeneğinin kullanılacağı belirlenir ve ilgili süreç hakkında hastaya bilgi verilerek bilinçli olması sağlanır. Kısırlığa neden olan faktörler arasında yer alan önemli öğelerden birisi de zayıf yumurtalık rezervidir. Bu daha çok belirli bir yaşın üzerinde görülmektedir. Kişileri ilgili probleme karşı savaşması mümkündür.

ZAYIF YUMURTALIK REZERVİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kadınların önemli sağlık problemlerinden birisi de zayıf yumurtalık rezervidir. Bu nedenle kadınların çocuk sahibi olamadığı net bir şekilde gözlemlenir. Yumurtalığın yeterlilik seviyesinin az olması nedeniyle döllenme işlemi tam olarak sağlanamaz ve kısırlık gibi önemli bir problemin varlığı net olarak görülür. Aynı zamanda zayıf yumurtalık rezervi belli başlı problemleri de beraberinde getirir. Zayıf yumurtalık rezervine neden olan faktörler şu şekildedir;

  • 40 yaşın üstünde olmak
  • Ovulasyonu aşırı hasıl eden fertilite ilaçlarının önceki kullanımı
  • Ovulasyonu bastıran doğum kontrolü hapı.
  • Özel besin maddeleri ve mineraller için artan ihtiyaç.
  • Hormonal dengesizlik (yüksek FSH ve düşük östrojen ve progesteron).
  • Stres ve adrenal yorgunluk.